Не подано Звіт з ЄСВ: які наслідки? Печать

У 2015 р. за поданими звітами з ЄСВ немає квитанцій №2. У 2019 р. у таблиці 6 звіту виправлено помилку: відображено нарахування зарплати за період 2015 р. із кодом типу нарахування — «2». Податки та ЄСВ сплачено вчасно, проте до стажу ці місяці 2015 р. не враховано. Як правильно виправити ці помилки?

Страховий стаж та внески

Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 Закону №1058).

Мінімальний страховий внесок — це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ). Пам'ятайте: якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску (абз. 2 ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ).

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог Закону №1058 за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. Персоніфіковані відомості про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, та інші відомості подаються до Пенсійного фонду роботодавцями. Відповідно до ч. 3 ст. 20 Закону про ЄСВ на кожну застраховану особу заводиться персональна електронна облікова картка, до якої включаються, зокрема, такі відомості, як розмір єдиного внеску за відповідний місяць, сума сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць та сума виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць.

Персоніфіковані відомості, включені до персональної електронної облікової картки застрахованої особи, зберігаються в Пенсійному фонді протягом усього життя особи, а після її смерті — протягом 75 років на паперових та/або електронних носіях.

За періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку (до 01.01.2004 р.) страховий стаж обчислюється на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Законом №1058. Страховий стаж, набутий до 01.01.2004 р., підтверджується трудовою книжкою та документами, визначеними постановою КМУ від 12.08.93 р. №637. Періоди трудової діяльності до 01.01.2004 р., які зараховуються до страхового стажу, визначено ст. 56 Закону про пенсійне забезпечення.

Додатково, які періоди включаються до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії див. на сайті ПФУ.

За ч. 3 ст. 24 Закону №1058 (норма діє з 01.10.2017 р.) страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, буде не меншою за мінімальний страховий внесок. Якщо за відповідний місяць сума страхового внеску буде меншою, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення доплати таким чином, аби загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою за мінімальний страховий внесок.

Якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожен місяць сплати страхових внесків за формулою:

ТП = Св : В ,

де:

ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях;

Св — сума фактично сплачених страхових внесків за відповідний місяць з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати;

В — мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.

Взяття на облік страхувальників, забезпечення збору та обліку страхових коштів, контроль за повнотою та своєчасністю їх сплати, ведення Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, у тому числі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб, здійснюють податкові органи та Пенсійний фонд України в межах компетенції, визначеної законом (ст. 14 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування). Персоніфікований облік здійснюється відповідно до Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, законодавства про обов'язкове державне пенсійне страхування, Положення №794.

Спеціальна інформаційна система

З'ясувати свій страховий стаж, перевірити пенсійні нарахування та дізнатися про розміри внесків роботодавця можна он-лайн за допомогою електронного сервісу Пенсійного фонду.

У Пенсійному фонді створено систему персоніфікованого обліку відомостей, в якій накопичуються відомості про заробіток, дохід, внески і стаж застрахованих осіб (у т. ч. з урахуванням умов роботи, які дають право на пільгове пенсійне забезпечення). Відомості про застраховану особу подаються страхувальниками та після відповідної обробки на місцевому рівні передаються до Державного реєстру застрахованих осіб. У реєстрі накопичуються відомості про застрахованих осіб за весь період їх трудової діяльності починаючи з 2000 року.

Ця база даних дозволяє накопичувати та зберігати інформацію, що надходить з усіх місць, де людина працювала протягом своєї трудової діяльності. Це дає можливість одержати інформацію про дохід і страховий стаж застрахованої особи в будь-якому управлінні Пенсійного фонду. При призначенні пенсії страховий стаж і заробіток фізособи з 1 липня 2000 року береться тільки за даними системи персоніфікованого обліку відомостей. Тобто розмір пенсії безпосередньо залежить від того, в якому розмірі і як довго особа сплачувала внески до Пенсійного фонду (ст. 40 Закону №1058).

Виправлення помилки у Звіті з ЄСВ

Роботодавці мають право доповнювати та уточнювати подані до уповноваженого органу відомості про фізособу відповідно до законодавства. Роботодавці зобов'язані в установленому порядку подавати уповноваженому органу достовірні відомості про фізосіб, які працюють у них. Фізособа має право вимагати від роботодавців повного та своєчасного подання до уповноваженого органу відомостей стосовно персоніфікованого обліку (п. 9, 10 та 11 Положення №794). I вже далі для формування інформаційної бази системи персоніфікованого обліку використовуються відомості, що надходять, зокрема, від роботодавців. За п. 15 Положення №794 спори, що виникають з питань правовідносин, пов'язаних з персоніфікованим обліком, розв'язуються за згодою сторін, а у разі недосягнення згоди — у судовому порядку.

Порядок надходження відомостей про фізосіб від роботодавців до системи персоніфікованого обліку визначається Пенсійним фондом. Такі відомості — це Звіт з ЄСВ, а відповідає за правильність та достовірність заповнення звіту страхувальник.

Подання звітності в електронному вигляді

Квитанція №1 формується до кожного файла в пакеті звітності. У назві квитанції №1 зазначається код таблиці, для якої призначено квитанцію. Якщо хоча б одна з таблиць пакета має негативну квитанцію №1, увесь пакет звіту вважається неприйнятим.

Пакет звітності з ЄСВ передається на обробку до системи ДПС, далі звіт надсилається до Пенсійного фонду або, якщо обробка є невдалою, звіт не надсилається, і ДПС формує негативну квитанцію №2.

У разі проходження Звітом з ЄСВ перевірок на рівні системи ДПС пакет звіту архівується та передається до Пенсійного фонду. Фонд здійснює остаточну перевірку звітів. За результатами цього контролю формується квитанція №2, яка передається до системи ДПС. Система ДПС формує узагальнюючу квитанцію №2 і надсилає страхувальнику.

Квитанція №2 формується до пакета звітності загалом. У назві квитанції №2 зазначається код основного документа пакета. Квитанція №2 із результатами обробки прикріплюється до всіх таблиць звіту.

Виправлення помилок у звіті передбачено розділом V Порядку №435. Відповідно до п. 3 р. V Порядку №435, якщо страхувальником не подавався звіт за попередній звітний період (періоди), у поточному звітному місяці не допускається відображення сум нарахованого єдиного внеску застрахованим особам за попередній звітний період (періоди). У такому випадку страхувальник зобов'язаний подати звіт за поточний звітний період та за потреби окремо за попередній період (періоди).

Звіт за попередній звітний період (періоди) до 2016 р., який не подавався, подається до податкової за формою, що діяла з 1 травня 2015 р. Такий звіт подається лише один раз за один звітний період!

Згідно з п. 5 р. V Порядку №435 коди типу нарахувань, які передбачено у п. 9 р. IV Порядку №435, зазначаються у звіті лише у разі, якщо страхувальник донараховує єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх періодах. А виходячи з умов запитання квитанції №2 про прийняття звіту немає, тож вважається, що і звіт не подавався. Тож страхувальник повинен сформувати звіт (звіти) за 2015 рік та подати до ДПС, нехай і з порушенням строку.

Таблиця 6 Звіту з ЄСВ призначена для формування страхувальниками у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у звітному місяці. Відповідно до п. 9 розділу IV Порядку №435, графу 10 «Код типу нарахувань» страхувальник заповнює лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань 1 — 14.

Якщо донараховують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої (нарахованого) в попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 2. Код 2 — це сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) страхувальник самостійно донарахував суму єдиного внеску. Цей код роботодавець використовує, коли неправильно відображено у звіті з ЄСВ заробітну плату працівника. Якщо заробітну плату нараховують за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати того місяця, в якому було здійснено нарахування.

Тому підприємство має:

— подати звіт з ЄСВ за 2015 наново, тому що звіту в базі податківців і ПФУ немає. У цьому звіті треба не продублювати хибні дані, а показати вже виправлені;

— подати виправлення у звіт з ЄСВ за 2019 рік і виключити рядки, які наводилися для корегування даних 2015 року.

Нормативна база

  • Закон №1058 — Закон України від 09.07.2003 р. №1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
  • Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».
  • Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування — Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14.01.98 р. №16/98-ВР.
  • Положення №794 — Положення про організацію персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, затверджене постановою Кабміну України від 04.06.98 р. №794.
  • Порядок №435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. №435.

Олена ВОДОП'ЯНОВА, «Дебет-Кредит»

«Дебет-Кредит»