Чи звітують неприбутківці при відсутності показників для декларування Печать


За загальним правилом, неприбуткові підприємства, установи та організації подають Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річну фінансову звітність. Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) є додатком до "неприбуткового" Звіту

та його невід'ємною частиною.Тож неприбуткові організації у разі наявності будь-яких показників, які підлягають декларуванню (в тому числі показників, які мають нульове значення або підлягають декларуванню у складі фінансової звітності, що подається разом зі Звітом), зобов'язані подавати весь свій "звітний комплект" у строки, передбачені п. 49.18 ПКУ.

Джерело: роз'яснення ДПС із категорії 102.20 розділу "Запитання - відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)