Коли неприбуткову організацію виключають з Реєстру неприбуткових установ та організацій Печать

18.11.20

Виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється на підставі рішення контролюючого органу в разі:

- використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених п.п. 133.4.2 ПКУ;

- розподілу доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

- невідповідності неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, установленим п. 133.4 ПКУ, а для релігійної організації - вимогам, визначеним абзацом другим п.п. 133.4.1 і п.п. 133.4.2 ПКУ;

- внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення неприбуткової організації (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення);

- за ініціативою неприбуткової організації.

Рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру надсилається такій організації у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ.

Під час виключення неприбуткової організації з Реєстру присвоєна їй ознака неприбутковості скасовується:

- з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недотримання вимог п. 133.4 ПКУ, а для релігійної організації - вимог, визначених абзацом другим п.п. 133.4.1 і п.п. 133.4.2 ПКУ;

- з дати припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення);

- з дати надходження до контролюючого органу заяви неприбуткової організації про виключення з Реєстру за власною ініціативою.

За наявності декількох підстав для виключення неприбуткової організації з Реєстру датою скасування ознаки неприбутковості вважається дата тієї події, що відбулася раніше.

Зазначена норма передбачена п. 16, п. 17 "Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру", затвердженого постановою КМУ від 13.07.2016 р. № 440.

Детальніше про облік в неприбуткових організаціях  читайте в нашій книзі "Неприбуткові організації".

По материалам ГУ ДПС у Запорізькій області

https://buhgalter911.com/uk