Врахування компенсації за несвоєчасну виплату зарплати при розрахунку лікарняних Печать

07.10.19

Чи включається компенсація втрати частини зарплати у зв’язку з порушенням термінів її виплати при обчисленні середньої зарплати для розрахунку лікарняних?

У разі порушення встановлених строків виплати грошових доходів населення (заробітна плата, пенсії, стипендії, соціальні виплати) підприємства всіх форм власності мають здійснювати компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з їх несвоєчасною виплатою. Компенсація провадиться відповідно до Закону № 2050 та Порядку №159.

Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін (ІСЦ) у відсотках для визначення суми компенсації. ІСЦ для визначення суми компенсації обчислюється шляхом множення місячних ІСЦ за період невиплати грошового доходу. ІСЦ у місяці, за який виплачується дохід, до розрахунку не включається. Детальніше про розрахунок компенсації за несвоєчасно виплачену зарплату ми писали тут та тут.

Відповідно до ст. 2 Закону про оплату праці та пп. 2.2.8 Інструкції №5, суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати належать до фонду додаткової заробітної плати.

Отже, нарахування компенсації належатиме до витрат підприємства на оплату праці. Це обов’язкова виплата, передбачена чинним законодавством, тож вона відображатиметься за тими ж витратними рахунками, до яких належать витрати на оплату праці відповідних працівників: Дт 23, 91-94 Кт 661.

Оскільки компенсація працівникам втрати частини зарплати у зв’язку з порушенням термінів її виплати належить до фонду оплати праці, ця виплата є об’єктом оподаткування ЄСВ. У звіті з ЄСВ слід відображати у складі фонду оплати праці того місяця, в якому нараховують компенсацію. Тобто у таблиці 6 додатку 4 звіту компенсацію зазначають однією сумою разом із рештою суми зарплати.

Середньоденна зарплата для розрахунку лікарняних обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований ЄСВ, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (п. 3 Порядку №1266).

Зважаючи на те, що компенсація належить до фонду оплати праці (як додаткова заробітна плата), на неї нараховується ЄСВ, то зазначені суми компенсації втрати частини зарплати у зв’язку з порушенням термінів її виплати враховуються при обчисленні середньої зарплати для розрахунку лікарняних.

Автор:

Степанов Михаил

Джерело

«Дебет-Кредит»