Довідник ознак доходів для ф. № 1ДФ Печать

ВИТЯГ

ВІДОБРАЖАЄМО ДОХОДИ У ф. № 1ДФ По состоянию на 04.04.2019 г. Опубликовано «Все о бухучете»

ВЗ-Тут ми акцентували на необхідності оподаткування доходу військовим збором, що впливає на заповнення рядка "Військовий збір" р. ІІ ф. № 1ДФ. У колонці можна зустріти три позначки:

"так" — обкладається військовим збором і включається до згаданого вище рядка;

"ні" — НЕ обкладається військовим збором і НЕ включається до згаданого вище рядка (на думку податкової, включається — див. газету "Все про бухгалтерський облік" № 30 за 2019 р. на стор. 9);

"так/ні" — виплата може обкладатися військовим збором і включатися до згаданого вище рядка або ж виплата може обкладатися військовим збором, але її не потрібно, на нашу думку, включати до зазначеного рядка.

(a)

(b) 101 - Заробітна плата, нарахована (виплачена)

ОД

Повна назва виду доходу

Доходи (виплати), які показують під ознакою

ВЗ

101

Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), окрім доходів, зазначених в абз. 3 п. 4 підрозділу 1 р. XX ПКУ (пп. 164.2.1 ПКУ)

Основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати найманим працівникам (у т.ч. у натуральній формі), зокрема, індексація, відпускні, компенсація за невикористану відпустку (у т.ч. при звільненні), компенсація за затримку виплати зарплати (у т.ч. працівникам-нерезидентам), яку виплачують роботодавці (юридичні особи або фізособи-підприємці та інші самозайняті особи)

так

Середній заробіток мобілізованих працівників

так

Матеріальна допомога працівникам згідно з колективним договором, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв'язку з екологічним станом)

так

Оплата за середнім заробітком часу вимушеного прогулу, затримки розрахунку при звільненні, компенсаційні виплати (передбачені чинним трудовим законодавством та за рішенням суду)

так

Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер (такі доходи з метою оподаткування податківці вважають зарплатою — категорія 103.02 ЗІР)

так

Сума відшкодування підприємством витрат на проїзд у інший населений пункт і назад, а також на винаймання житлового приміщення працівникам, для яких колдоговором установлено роз'їзний (пересувний) характер, якщо для них не оформлюють відрядження (такі доходи з метою оподаткування, на думку податківців, слід вважати зарплатою — категорія 103.02 ЗІР)

так

Лікарняні, у тому числі оплата перших п'яти днів непрацездатності

так

Привілейовані дивіденди, які визнано зарплатою (див. примітку 2)

так

Примітка 1. Із ознакою доходу "101" не показують доходів, нарахованих відповідно до умов трудового договору, які перераховані на пенсійний вклад платника податку або на його рахунок учасника фонду банківського управління, — їх відображають з ознакою доходу "172". Доход з ознакою "101" зменшують на суму, зазначену із ознакою "172".

Примітка 2. Дивіденди на користь фізосіб (у т.ч. нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, з метою оподаткування прирівнюють до зарплати. Тож вони, на наше переконання, мають відображатися із ознакою доходу "101". Але спеціалісти ДФС України бажають бачити такі суми у ф. № 1ДФ із ознакою доходу "109" (див. лист ДФС від 21.01.15 р. № 1665/7/99-99-17-02-01-17).

Примітка 3. Зарплату, яка не одержана померлим працівником та виплачується його спадкоємцям, відображають у ф. № 1ДФ із ознакою доходу "101" та реєстраційним номером облікової картки платника податку такого померлого працівника. При цьому отримання зарплати у вигляді спадщини спадкоємцями нотаріус відображає у ф. № 1ДФ із ознаками доходу "113", "114" або "115" залежно від ступеня споріднення та статусу (резидент/нерезидент) (див.

(c)

(d) 102 - Виплати за ЦПД

ОД

Повна назва виду доходу

Доходи (виплати), які показують під ознакою

ВЗ

102

Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору, окрім доходів, зазначених в абз. 3 п. 4 підрозділу 1 р. XX ПКУ (пп. 164.2.2 ПКУ)

Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до ЦПД, зокрема, за договорами (у т.ч. виплати підприємцям за такими договорами поза межами їх підприємницької діяльності):

так

— підряду, про виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

так

— послуг (скажімо, комісії, перевезення, доручення, управління майном)

так

Примітка 1. Тут не показують винагород за договорами купівлі-продажу (міни) (див. ознаки доходу "104" та "105") та авторськими договорами (див. ознаку "103"), а також суму орендної плати за договорами оренди нерухомості (див. ознаку "106").

Примітка 2. Виплати підприємцям-загальносистемникам у межах їх підприємницької діяльності, а також виплати підприємцям-єдинникам відображають з ознакою доходу "157".

Примітка 3. З ознакою доходу "102" не показують доходів за ЦПД, що відображають з ознакою доходу "172". Дохід з ознакою "102" зменшують на суму, зазначену з ознакою "172".

Примітка 4. На наше переконання, із ознакою доходу "102" має відображатися і винагорода за договорами оренди РУХОМОГО майна. Та податківці воліють їх бачити із ознакою доходу "127" (див. також ознаку доходу "127").

Примітка 5. Якщо орендну плату за рухоме майно нараховують померлому орендодавцеві, її також відображають із ознакою доходу "102" або "127" (див. примітку 4) із його реєстраційним номером (див. категорію 103.25 ЗІР). А виплату показуйте тоді, коли перераховуєте кошти на депозит нотаріуса для подальшої їх передачі спадкоємцям такого орендодавця. Своєю чергою, такі кошти нотаріус ще раз відобразить у складі спадщини із відповідною ознакою доходу "113", "114" або "115".

(e)

(f) 118 - Надміру витрачені кошти на відрядження або під звіт

ОД

Повна назва виду доходу

Доходи (виплати), які показують під ознакою

ВЗ

118

Сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до п. 170.9 ПКУ (пп. 164.2.11 ПКУ)

Затверджена керівником (згідно з авансовим звітом) сума коштів, отриманих платником податку на відрядження поза межами установленого законодавством розміру (див. пп. 170.9.1 ПКУ), зокрема, понаднормові, з точки зору оподаткування, добові, які виплачують на підприємстві на підставі колдоговору чи наказу керівника (пп. 164.2.11 ПКУ) — оподатковувана сума

так

Сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені пп. 170.9.2 ПКУ строки, розрахована відповідно до п. 170.9 ПКУ (пп. 164.2.11 ПКУ) — оподатковувана сума

так

Статья III.

(a) 126 - Додаткове благо

ОД

Повна назва виду доходу

Доходи (виплати), які показують під ознакою

ВЗ

126

Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ) (пп. 164.2.17 ПКУ)

Дохід у вигляді додаткового блага (крім випадків, прямо перед­бачених нормами р. IV ПКУ), зокрема:

— вартість використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсація вартості такого використання, крім випадків, коли відповідно до пп. "а" та абз. 2 пп. "б" пп. 164.2.17 ПКУ податку не справляють (див. також ознаку доходу "194")

так

— вартість майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім згаданого з ознаками доходу "136" та "194"

так

— вартість послуг домашнього обслуговуючого персоналу (побутового обслуговування фізособи, членів її сім'ї або від імені чи за їх дорученням будь-якої третьої особи, включаючи ремонт або спорудження об'єктів рухомого чи нерухомого майна, що належить таким особам або використовується ними), безоплатно отриманих платником податку, включаючи працю підпорядкованих осіб, а також осіб, які перебувають на військовій службі чи є заарештованими або ув'язненими

так

— сума грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов'язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування (див., зокрема, ознаки доходу "127", "130", "131", "141", "143", "151", "167", "169")

так

— суми безповоротної фінансової допомоги (крім умовних процентів), зокрема, сума грошових коштів, подарованих фізособі, та безповоротна фіндопомога на користь фізосіб-підприємців (див. категорію 103.25 ЗІР)
Примітка. Із цією ознакою не показують сум раніше наданої поворотної фінансової допомоги, не повернутої фізособою, за якою минув термін позовної давності (використовуйте ознаку доходу "107")

так

— основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25% мінзарплати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (для 2019 р. — 1043,25 грн) (див. також ознаку доходу "189");
Примітка. Кредитор повинен повідомити платника податку — боржника про анулювання боргу (направити рекомендований лист із повідомленням про вручення або укласти про це договір) та включити суму анульованого боргу до ф. № 1ДФ за підсумками звітного періоду, у якому такий борг анульовано.
У такому разі боржник самостійно сплачує податок із такого доходу та відображає його в річній податковій декларації. На наше переконання, щодо військового збору мають діяти ті самі правила. А саме: утримувати військовий збір не потрібно, але боржник має його сплатити разом із податком на доходи по закінченні року (саме тому ми й зазначили "так/ні" у графі "ВЗ")

так/ні

— сума заборгованості за надані, але не оплачені товари на користь фізособи-підприємця, яку юрособа (фізособа-підприємець) списує після закінчення терміну позовної давності (див. категорію 103.25 ЗІР);
Примітка. Про відображення такого доходу із
ознакою "126" зазначають саме податківці. На наше переконання, тут взагалі належало мовити про застосування норм пп. 164.2.7 ПКУ та, відповідно, ознаки доходу "107". Крім того варто пам'ятати, що до суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, за звітний період також включають суму кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності. Отже, із такого доходу буде сплачено єдиний податок і, відповідно, він не підлягатиме обкладанню податком на доходи та військовим збором. Відображати суму списаного боргу в такому разі, на наше переконання (підприємцю, який сплачує борг), юрособі потрібно з ознакою доходу "157".

так

— сума одноразової грошової компенсації витрат для створення належних житлових умов відповідно до законодавства, яку виплачують платнику податку із числа державних службовців та прирівняних до них осіб (пп. 165.1.34 ПКУ)

так

— вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначена за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім випадків, передбачених п. 165.1 ПКУ (див., зокрема, ознаки доходу "160" та "194"). До таких, зокрема, належать:
а) сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізособу, яка перевищує три мінзарплати (в 2019 році — 12519 грн) на кожен повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи (також див. ознаку доходу "145");
б) частина вартості путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок працівника або членів його сім'ї першого ступеня споріднення понад 20865 грн за кошт підприємства (див. також ознаку доходу "156");
в) вартість путівок для відпочинку або санаторно-курортного лікування не на території України, або надана платнику податку не для члена сім'ї першого ступеня споріднення;
г) вартість проїзних документів, наданих підприємством своїм працівникам для проїзду в міському транспорті (коли такі проїзні документи залишаються у власності працівника й він користується ними на власний розсуд);
д) вартість подарунка, наданого юрособою, яка перевищує 25% мінзарплати, встановленої на 1 січня (у 2019 р. — понад 1043,25 грн) — див. також ознаку доходу "160";
Примітка.
Звичайна ціна — ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо іншого не встановлено ПКУ. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін. Це визначення не поширюється на операції, що визнаються контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ (пп. 14.1.71 ПКУ). Про дохід же у вигляді знижки податківці можуть згадувати за наявності індивідуальної знижки фізособі

так

— вартість спеціального (у т.ч. форменого) одягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, граничний строк використання яких не настав, які не було повернено працівником під час звільнення (див. також ознаку доходу "136")

так

— сума виплат чи відшкодувань (окрім зарплати чи інших виплат та відшкодувань за ЦПД), які здійснюють профспілки своїм членам протягом року в розмірі, що перевищує суму граничного розміру доходу, що дає право на соцпільгу (у 2019 р. — 2690 грн) (див. також ознаку доходу "167")

так

Примітка . Варто мати на увазі, що додаткові блага не обов'язково надають працедавці. Тому інколи важко визначити, відноситься певний дохід до додаткових благ (ознака доходу "126") чи до інших оподатковуваних доходів (ознака доходу "127"). Вважаємо, з ознакою "126" слід фіксувати доходи, які підпадають під формулювання пп.пп. "а"—"е" пп. 164.2.17 ПКУ, адже саме на останній робить посилання Довідник до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну України від 13.01.15 р. № 4, а також ті, які прямо названі додатковим благом у р. IV ПКУ.

(b)

(c) 127 - Інші оподатковувані доходи

ОД

Повна назва виду доходу

Доходи (виплати), які показують під ознакою

ВЗ

127

Інші доходи, крім сум грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби (пп. 164.2.20 ПКУ)

Інші доходи, що ПІДЛЯГАЮТЬ ОПОДАТКУВАННЮ (пп. 164.2.20 ПКУ), зокрема:

так

сума вихідної допомоги при звільненні (у т.ч. при виході на пенсію або у відставку);
Примітка. Спеціалісти ДФСУ в категорії 103.02 ЗІР фактично прирівнюють вихідну допомогу до зарплатного доходу фізособи. Але тоді її слід відображати з ознакою доходу "101". У той же час у категорії 103.25 ЗІР зустрічаємо роз'яснення податківців про те, що вихідну допомогу слід вказувати з
ознакою доходу "127". З огляду на сказане, не виключаємо відображення вихідної допомоги як з ознакою доходу "101", так і "127"

так

— виплати членам фермерських господарств за виконання трудової функції у них за рахунок розподілу доходу (прибутку) таких господарств (див. категорію 103.25 ЗІР)

так

— сума середньої зарплати на підставі рішення суду за час затримки розрахунку при звільненні, яку податковий агент нараховує звільненому працівнику (див. категорію 103.25 ЗІР)

так

— винагорода за договором оренди рухомого майна (див. категорію 103.25 ЗІР);
Примітка. Хоча спеціалісти ДФСУ в категорії 103.25 ЗІР прямо говорять про необхідність відображати винагороду за договором оренди рухомого майна із
ознакою доходу "127", на наше переконання, правильним буде відображення доходу із ознакою "102", адже йдеться про виплату за ЦПД. Тож, вважаємо, цілком можливе застосування обох цих ознак доходу.

так

— суми виплат неприбуткових організацій та благодійних фондів України, статус яких визначається відповідно до закону, на користь членів керівних органів таких організацій або фондів та пов'язаних із ними фізосіб, окрім зарплати та інших виплат, для яких установлено інші ознаки (див. також ознаку доходу "131");

так

сума перевищення стипендії над неоподатковуваним розміром (у 2019 р. — 2690 грн на місяць), що виплачують учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'юнкту (див. також ознаку доходу "150"), або повна сума стипендії, яку виплачують іншій, ніж зазначеній вище, особі

так

— страхова виплата за договорами страхування життя або здоров'я платника вигодонабувачам або спадкоємцям (у разі смерті застрахованої особи), яка підлягає оподаткуванню (виплату показують страховики) (див. також ознаки доходу "151" та "164")

так

— сума перевищення страхової виплати за договорами страхування майна та цивільної відповідальності над звільненою від оподаткування (див. також ознаку доходу "151")

так

— суми коштів із рахунків, відкритих відповідно до Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" від 20.04.2000 р. № 1674-III за договорами довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління, та договорами пенсійних вкладів, укладеними в період проведення такого експерименту, які знімаються з порушенням умов, відповідно, пенсійного вкладу або вкладу до фонду банківського управління (див. також ознаку доходу "175")

так

— виплати членам споживчих кооперативів за підсумками звітного періоду

так

— кошти, надані як допомога на поховання роботодавцем померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у т.ч. перед виходом на пенсію), у розмірі, що перевищує подвійну суму граничної величини доходу, що дає право на соцпільгу (у 2019 р. — 5380 грн) (див. також ознаку доходу "146")

так

— допомога на поховання, що виплачується не роботодавцем померлої особи, крім допомоги, яку показують із ознакою доходу "146"

так

— подарунок грошима (див. також ознаку доходу "160")

так

— сума благодійної допомоги, яку виплачують без дотримання вимог п. 170.7 ПКУ (див. також ознаки доходу "143", "169"), зокрема:
а) суми, сплачені закладу охорони здоров'я на користь платника податку для компенсації вартості платних послуг на косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов'язане з медичними показаннями), водолікування та геліотерапію, не пов'язані з хронічними захворюваннями, лікування та протезування зубів із використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни, аборти (окрім тих, які показують із ознакою доходу "169"), операції зі зміни статі; лікування венеричних захворювань (окрім тих, які показують з ознакою доходу "169"), лікування тютюнової чи алкогольної залежності; придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, які не включено до переліку життєво необхідних, затвердженого КМУ;
б) сума перевищення нецільової благодійної допомоги над неоподатковуваною сумою такої допомоги (у 2019 р. — 2690 грн) (див. також ознаку доходу "169");
Примітка. У категорії 103.25 ЗІР податківці роблять висновок про те, що суму нецільової благодійної допомоги, у т.ч. ту, що перевищує встановлений граничний розмір, слід відображати у ф. № 1ДФ з ознакою доходу "169". Ситуація тут досить неоднозначна, адже до 2017 р. вони стверджували, що такі суми мають відображатися то з ознакою доходу "126", то з
ознакою доходу "127". На наше переконання, логічно все-таки було б оподатковувану суму відображати окремо від неоподатковуваної. Саме тому ми пропонуємо використовувати ознаку доходу "127".
в) сума, що сукупно протягом звітного (податкового) року перевищує 500 розмірів мінзарплати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2019 р. — 2086500 грн), — на відновлення втраченого майна та на інші потреби за переліком, який визначає КМУ, що виникли в платників податку, згаданих у пп. 165.1.54 ПКУ (у разі виплати одній особі) (див. також ознаку доходу "187")

так

— сума перевищення розміру (суми, вартості) паю понад розмір (суми, вартості) пайових внесків, що виплачується члену сільськогосподарського виробничого кооперативу в разі припинення ним членства в кооперативі (підлягає оподаткуванню в порядку, установленому п. 170.2 ПКУ, див. також ознаку доходу "168")

так

суми компенсації утриманого податку на доходи, які утримують з грошового забезпечення, грошових винагород й інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими, особами рядового та начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, яку виплачують переліченим категоріям громадян у відповідності до п.168.5 ПКУ та п. 2 Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою КМУ від 15.01.2004 р. № 44;
Примітка 1. ПКУ не звільняє такий вид доходу від утримання податку на доходи та військового збору. Саме тому вважаємо, що його слід вказувати з
ознакою доходу "127", у той час як саму суму грошової винагороди з ознакою доходу "185".
Примітка 2. На період проведення АТО та/або ООС
не підлягають обкладенню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників ЗСУ, Нацгвардії України, СБУ, СЗР України, Держприкордонслужби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань й інших осіб на період їх безпосередньої участі в АТО та/або ООС, за умови підтвердження статусу зазначених осіб.

так/ні

— щомісячна грошова допомога в розмірі окладу за військовим (спеціальним) званням, що виплачується особам, які звільнені зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку зі скороченням штатів без права на пенсію, не пов'язана з виконанням обов'язків несення служби;
Примітка. На таку виплату положення п. 168.5 ПКУ щодо компенсації сум податку на доходи не поширюється (див. ІПК ДФСУ від 25.05.2018 р. № 2335/5/99-99-13-02-03-16/ІПК).

так

— щомісячна грошова компенсація поліцейським за найм ними житла
Примітка. Див. ІПК ДФСУ від 06.03.2019 р. № 920/5/99-99-13-02-03-16/ІПК.

так

Статья IV.

(a) 131 - Виплати творчими спілками та іншими неприбутковими організаціями та благодійними фондами

ОД

Повна назва виду доходу

Доходи (виплати), які показують під ознакою

ВЗ

131

Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються з урахуванням п. 170.7 ПКУ, зокрема творчими спілками їх членам, Товариством Червоного Хреста України, іншими неприбутковими організаціями та благодійними фондами України; сума, яка щороку виплачується переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (пп. 165.1.4 ПКУ)

Суми виплат чи відшкодувань (крім зарплати чи інших виплат та відшкодувань за ЦПД), що здійснюють з урахуванням п. 170.7 ПКУ (див. також ознаку доходу "169"):

— творчі спілки їх членам у випадках, передбачених законом

ні

— Товариство Червоного Хреста України на користь фізосіб — отримувачів благодійної допомоги відповідно до закону

ні

— інші неприбуткові організації (крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ) та благодійні фонди України, статус яких визначається відповідно до закону, на користь отримувачів таких виплат, крім будь-яких виплат або відшкодувань членам керівних органів таких організацій або фондів та пов'язаним із ними фізособам (щодо останніх див. ознаку доходу "127")

ні

Сума неоподатковуваної профспілкової виплати (цільова благодійна допомога), яку виплачують за рішенням профспілки на користь члена профспілки, який має статус постраждалого внаслідок дії обставин, зазначених у пп. 170.7.2 ПКУ

ні

Сума, яку щороку виплачують переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

ні

Примітка. Виплати чи відшкодування від профспілки на користь її членів, що звільняються від оподаткування за пп. 165.1.47 ПКУ, відображайте з ознакою доходу "167".

(b)

(c) 146 - Допомога на поховання

ОД

Повна назва виду доходу

Доходи (виплати), які показують під ознакою

ВЗ

146

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку будь-якою фізичною особою, благодійною організацією, Пенсійним фондом України, відповідним структурним підрозділом місцевої державної адміністрації, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування України або професійною спілкою, роботодавцем за його останнім місцем роботи (пп. 165.1.22 ПКУ)

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку:

— благодійною організацією;

ні

— Пенсійним фондом України;

ні

— структурним підрозділом місцевої держадміністрації;

ні

— фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування України;

ні

— професійною спілкою;

ні

роботодавцем померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у т.ч. перед виходом на пенсію) у розмірі, що не перевищує подвійної величини прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (у 2019 р. — 5380 грн)

ні

Примітка. Якщо допомога на поховання, надана роботодавцем, перевищує 5380 грн, то суму перевищення відображайте з ознакою доходу "127". Якщо допомогу виплачуєте на поховання іншої особи, ніж працівник або колишній працівник (за останнім місцем роботи), також використовуйте ознаку доходу "127".

(d)

(e) 156 - Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України

ОД

Повна назва виду доходу

Доходи (виплати), які показують під ознакою

ВЗ

156

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т.ч. на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) профспілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку — члена такої профспілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т.ч. на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем — платником податку на прибуток підприємств безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінзарплати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року (пп. 165.1.35 ПКУ)

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування (у т.ч. на реабілітацію інвалідів), на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надають йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки):
— профспілка, до якої платник податку — член такої профспілки сплачує профспілкові внески;
— фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування

ні

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування (у т.ч. на реабілітацію інвалідів) на території України платника податку та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які надає безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) його роботодавець за таких умов:
— роботодавець — платник податку на прибуток підприємств;
— путівку надають один раз на календарний рік;
— вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінзарплати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року (у 2019 р. —
20865 грн)

ні

Примітка 1. Членами сім'ї фізособи першого ступеня споріднення для цілей р. IV ПКУ вважають її батьків, її чоловіка або дружину, дітей такої фізособи, у тому числі усиновлених.

Примітка 2. Частину вартості путівки, що оплачує працівник, у ф. № 1ДФ не відображають. Тут варто нагадати, що наразі Фонд соціального страхування путівки видає лише потерпілим від нещасного випадку на виробництві та профзахворювань.

(f)

(g) 157 - Дохід, виплачений самозайнятій особі

ОД

Повна назва виду доходу

Доходи (виплати), які показують під ознакою

ВЗ

157

Дохід, виплачений самозайнятій особі (пп. 165.1.36, ст.ст. 177 та 178 ПКУ)

Виплати приватним підприємцям, які сплачують єдиний податок згідно зі спрощеною системою оподаткування (податкові агенти не утримують податку на доходи з таких виплат — пп. 165.1.36 ПКУ)

ні

Доходи приватних підприємців на загальній системі оподаткування, які їм виплачують у межах їх підприємницької діяльності та з яких податкові агенти не утримують податку на доходи (ст. 177 ПКУ)

ні

Доходи, які податковий агент виплачує іншим особам, у межах їх незалежної професійної діяльності (за умови, що вони зареєстровані як самозайняті особи), з яких податкові агенти не утримують податку на доходи (ст. 178 ПКУ), зокрема виплати:
— особам, які займаються науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою діяльністю;
приватним нотаріусам;
— лікарям, адвокатам, аудиторам, бухгалтерам, оцінникам, інженерам чи архітекторам, особам, зайнятим релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю (ст. 178 ПКУ)

ні

Примітка 1. Ознаку "157" слід використовувати винятково тоді, коли самозайнята особа або підприємець-загальносистемник надасть, відповідно, копію довідки про його взяття на облік як особи, яка провадить незалежну діяльність, або копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — витяг із ЄДР). А от якщо таких документів не надано та з виплати утримують податок на доходи, використовують інші ознаки доходу, зокрема, "102", "105", "106".

Коли йдеться про виплати підприємцям — платникам єдиного податку, то потрібно брати у фізособи копію витягу з ЄДР. Що цікаво, навіть у разі виплати такому підприємцю доходу за ЦПД поза межами його підприємницької діяльності податку на доходи однаково не утримують, адже з такого доходу сплачують єдиний податок — пп. 165.1.36 та ст. 293, пп. 2 п. 297.1 ПКУ. Відповідно, усе одно використовують ознаку доходу "157".

Примітка 2. Ми поставили позначку "ні" в графі "ВЗ", незважаючи на те, що йдеться про оподатковуваний дохід підприємця. Але це означає лише, що податковий агент із такої суми військового збору не утримує. Водночас самозайняті особи та підприємці на загальній системі оподаткування сплачуватимуть його самостійно.

(h)

(i) 159 - Вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот і квітів

ОД

Повна назва виду доходу

Доходи (виплати), які показують під ознакою

ВЗ

159

Вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначають працівників, інші категорії громадян та/або переможців змагань, конкурсів (пп. 165.1.38 ПКУ)

Юрособи (у т.ч. неприбуткові організації) та підприємці зазначають вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот і квітів, якими відзначають працівників, інших громадян та/або переможців змагань, конкурсів

ні

Статья V.

(a) 160 - Дарунки, вартість яких не перевищує встановленого розміру мінзарплати

ОД

Повна назва виду доходу

Доходи (виплати), які показують під ознакою

ВЗ

160

Дарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не вище встановленого співвідношення до однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (пп. 165.1.39 ПКУ)

Частина вартості дарунка, що не перевищує 25% однієї мінзарплати у розрахунку на місяць (у 2019 р. — 1043,25 грн), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі

ні

Частина вартості призів переможцям та призерам спортивних змагань, що не перевищує 25% однієї мінзарплати у розрахунку на місяць (у 2019 р. — 1043,25 грн), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі

ні

Примітка 1. Цю ознаку не використовують для відображення вартості орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот і квітів, які фіксують з ознакою доходу "159".

Примітка 2. Якщо приз чи подарунок — кошти, доцільно говорити про ознаку доходу "127". Якщо йдеться про подарунок (приз) вартістю більше за 1043,25 грн (у 2019 р.), див. ознаку доходу "126".

(b)

(c) 167 - Виплати чи відшкодування, які здійснюються професійними спілками своїм членам

ОД

Повна назва виду доходу

Доходи (виплати), які показують під ознакою

ВЗ

167

Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюють за рішенням професійної спілки, її об'єднання та/або організації професійної спілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої професійної спілки (пп. 165.1.47 ПКУ)

Сума виплат чи відшкодувань (окрім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за ЦПД), які здійснюються профспілками своїм членам протягом року сукупно в розмірі, що не перевищує граничного розміру доходу, що дає право на соцпільгу (у 2019 р. — 2690 грн)

ні

Примітка. Суму перевищення відображають із ознакою доходу "126".

(d)

(e) 169 - Благодійна, у тому числі гуманітарна, допомога

ОД

Повна назва виду доходу

Доходи (виплати), які показують під ознакою

ВЗ

169

Сума благодійної допомоги, у тому числі гуманітарна допомога, яка надходить на користь платника податку у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) (п. 170.7 ПКУ)

Сума цільової або нецільової благодійної допомоги, яку надають платнику податку, який постраждав унаслідок:

— екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної екологічної ситуації, — у граничних сумах, визначених КМУ;

ні

— стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали шкоди або створюють загрозу здоров'ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви чи втрату власності громадян, у зв'язку з якими рішення про залучення (надання) благодійної допомоги ухвалено, відповідно, КМУ або органом місцевого самоврядування, у граничних сумах, визначених такими органами

ні

Сума неоподатковуваної цільової благодійної допомоги, яку надають у будь-якому розмірі:

— протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації, наданих платнику податку, визнаному в установленому порядку інвалідом, або його дитині-інваліду, у розмірах, що не перекриваються виплатами з бюджетів і фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування (наразі такого фонду не створено);

ні

— закладу охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг із лікування платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, інваліда, дитини-інваліда або дитини, в якої хоча б один із батьків інвалід; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів), у розмірах, що не перекриваються виплатами з фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування (наразі такого фонду не створено), зокрема, на аборт, який проводять за медичними показаннями, або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування, на лікування СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалтування;
Примітка. Під ознаку доходу "169" не підпадають окремі виплати, зазначені в абз. "а" пп. 170.7.4 ПКУ, які відображають з ознакою доходу "126".

ні

— платнику податку, який проводить наукове дослідження або розробку, для відшкодування вартості обладнання, матеріалів, інших витрат (окрім виплат заробітної плати, додаткових благ, інших витрат для особистих потреб) за умов, визначених абз. "д" пп. 170.7.4 ПКУ;

ні

— навчальному закладу у вигляді плати за навчання або надання додаткових послуг з навчання інваліда, дитини-інваліда або дитини, у якої хоча б один із батьків є інвалідом; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав;

ні

— платнику податків, визнаному в установленому порядку інвалідом, законному представнику дитини-інваліда для виконання зобов'язань держави згідно із законодавством України із забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, автомобілем за рахунок бюджетних коштів (за умови зняття інваліда, дитини-інваліда з обліку на забезпечення такими засобами, виробами, автомобілем за рахунок бюджетних коштів)

ні

Сума неоподатковуваної нецільової благодійної допомоги, у т.ч. матеріальної, яку надають юрособи або підприємці на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно в розмірі, що не перевищує граничної суми доходу, яка дає право на соцпільгу (у 2019 р. — 2690 грн)

ні

Примітка 1. Суму матеріальної допомоги, яка є зарплатою (наприклад, на оздоровлення працівника під час відпустки), відображають із ознакою доходу "101", а суму перевищення над неоподатковуваною сумою нецільової благодійної допомоги — з ознакою доходу "127", хоча фіскали, зі свого боку, бажають бачити останні суми із ознакою доходу "169" (див. категорію 103.25 ЗІР).

Примітка 2. Якщо неоподатковувану благодійну допомогу надає неприбуткова організація, то застосовують ознаку доходу "131", а не "169". Крім того, ознаку доходу "169" не використовують для відображення виплат, здійснених профспілкою її членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачено пп. 165.1.47 ПКУ (див. ознаку доходу "167"). Також див. ознаки доходу "187", "188" та "190" для сум допомоги, пов'язаної із АТО.

Примітка 3. У пп. 170.7.4 ПКУ перелічено ще кілька випадків надання неоподатковуваної цільової благодійної допомоги (будинку маляти, будинку-інтернату, державному або комунальному закладу чи благодійній організації, з-поміж них — Товариству Червоного Хреста України, пенітенціарному закладу тощо). Однак ми не вбачаємо за можливе їх відображення у ф. № 1ДФ, адже йдеться про розподіл благодійної допомоги між фізособами, які перебувають у цих закладах. А як саме буде проведено розподіл, навряд чи можна сказати в момент надання допомоги закладу чи організації. Тому взагалі не зрозуміло, за якими реєстраційними номерами облікових карток платників податків слід відображати такі виплати.

(f)

(g) 194 - Інші доходи, які не включають до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

ОД

Повна назва виду доходу

Доходи (виплати), які показують під ознакою

ВЗ

194

Інші доходи, які згідно з Кодексом не включають до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (пп. 165.1.49 ПКУ)

Інші доходи, що НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПОДАТКУВАННЮ (пп. 165.1.49 ПКУ), зокрема:

ні

— дохід від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда (п. 173.2 ПКУ) (див. також ознаку доходу "105");

ні

— дохід від відчуження фізособою нерухомості, згаданої в п. 172.1 ПКУ (йдеться про неоподатковувані суми від продажу фізособою нерухомості) (див. також ознаку доходу "104");
Примітка. Деталі шукайте в газеті
"Все про бухгалтерський облік" № 22 за 2019 р., стор. 11

ні

— сума цільових виплат учаснику фонду банківського управління, на визначений строк, нарахованих платнику податку — резиденту, який не досяг повноліття або має вік не менше 70 років (пп. 165.1.28 та абз. "а" пп. 170.8.3 ПКУ);

ні

— сума виплат із рахунку учасника фонду банківського управління, якщо учасник фонду банківського управління отримав інвалідність І групи (пп. 165.1.28 та абз. "в" пп. 170.8.3 ПКУ);

ні

— сума заборгованості платника податку за укладеним ним ЦПД, за якою минув строк позовної давності та яка не перевищує 50% місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (у 2019 р. — 960,50 грн), та сума податкової заборгованості, за якою минув строк позовної давності згідно з р. II ПКУ (див. також ознаку доходу "107");

ні

— вартість використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсація вартості такого використання, якщо такі надання або компенсація зумовлені виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачені нормами колдоговору, або законом у встановлених ними межах (див. також ознаку доходу "126");

ні

— суми, що за рішенням суду спрямовують на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров'ю (пп. 164.2.14 ПКУ, див. також ознаку доходу "120");

ні

— суми відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення виконання ним договірного зобов'язання (пп. 164.2.14 ПКУ, див. також ознаку доходу "120");

ні

— сума пені, що сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених грошових зобов'язань або інших сум бюджетного відшкодування (пп. 164.2.14 ПКУ, див. також ознаку доходу "120");

ні

— суми втрат, заподіяних платнику податку актами, визнаними неконституційними, або незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду, що відшкодовуються державою в порядку, встановленому законом (пп. 164.2.14 ПКУ, див. також ознаку доходу "120");

ні

— виплати з держбюджету, пов'язані із виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, у тому числі Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України (пп. 164.2.14 ПКУ, див. також ознаку доходу "120");

ні

— вартість послуг проживання, проїзду, харчування, спортивного одягу, аксесуарів, взуття та інвентарю, колясок для інвалідів, у т.ч. призначених для участі інвалідів у фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах, лікарських та медико-відновлюваних засобів та інших доходів, наданих (виплачених) платнику податку — учаснику спортивних (окрім професійного спорту), фізкультурно-оздоровчих заходів, заходів із фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації, що фінансуються з бюджету та/або бюджетними організаціями, іншими неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату надання таких коштів (абз. 2 пп. "б" пп. 164.2.17 ПКУ, див. також ознаку доходу "126");

ні

— оплачена суб'єктом кінематографії вартість товарів та послуг, а саме — проїзду, проживання, харчування, охорони, страхування, медичного обслуговування, тренування, навчання фізособи, що пов'язані з участю такої фізособи у виробництві аудіовізуальних творів, що виробляють (створюють) суб'єкти кінематографії України, якщо це передбачено умовами договору з такими фізособами та/або режисерським сценарієм аудіовізуального твору (абз. 3 пп. "б" пп. 164.2.17 ПКУ);

ні

— сума грошової компенсації вугілля та вугільних, торф'яних брикетів, яку звільнено від оподаткування за пп. 165.1.20 ПКУ (див. також ознаку доходу "144");

ні

— доходи, отримані внаслідок реалізації заставленого майна, майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики) (див. також ознаку доходу "108")

ні

vobu.ua/ukr/