Федерация профсоюзов Одесской области


Подотчет
Щодо розрахунків з підзвітними особами PDF Печать E-mail

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС - ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ

ЛИСТ

від 18.11.2015 р. N 25603/10/28-10-06-11

Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з ОВП розглянуло лист підприємства та в межах своїх повноважень повідомляє.

 
Видача коштiв пiд звiт: основнi правила PDF Печать E-mail

 

Правило 1. Готiвковi кошти згiдно з п. 2.11 По­ложення про ведення касових операцiй у нацiо­нальнiй валютi в Українi, затверджене постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 637 (далi - По­ложення № 637) надають пiд звiт на:

 
Строки звiтування за виданi пiд звiт кошти PDF Печать E-mail

 

Граничнi строки подання авансового звiту до бухгалтерiї визначенi пп.пп. 170.9.2 i 170.9.3 ПКУ. Строк звiтування за використану готiвку, видану пiд звiт, у загальному випадку встановлено - до закiнчення п'ятого банкiвського дня, що настає за днем, у якому працiвник завершує вiдрядження чи завершує виконання окремої цивiльно-правової дiї за дорученням i за рахунок особи, що видала кошти пiд звiт.

 
Авансовий звiт: правила складання PDF Печать E-mail

 

Форму Звiту про використання коштiв, вида­них на вiдрядження або пiд звiт - його ще на­зивають авансовий звiт - затверджено наказом Мiндоходiв України вiд 24.12.2013 р. № 845 (далi Наказ № 845). Порядок заповнення авансового звiту, затверджений Наказом № 845 (далi - Порядок № 845) повторює загальнi норми з п. 170.9 ПКУ щодо строкiв подання авансового звiту й особливостей оподаткування надмiру витрачених коштiв (а також мiстить посилання на вже неiснуючий пп. 140.1.7 ПКУ). Заповненню ж авансового звiту присвячено лише 2 абзаци п. 5 Порядку № 845. Отож, розглянемо, як пра­вильно заповнити авансовий звiт.

 
<< Первая < Предыдущая 11 12 13 14 15 16 17 Следующая > Последняя >>

Страница 17 из 17