Федерация профсоюзов Одесской области


Як виправити помилки в таблиці 1 Звіту з ЄСВ? PDF Печать E-mail

13.05.2020

Допущено помилку в реквізитах, в частині розрахункового рахунку організації, таблиці 1 «Нарахування єдиного внеску» Звіту з ЄСВ за минулі періоди. Як виправити помилку та який передбачено штраф за допущену помилку?

Cтрахувальники, які використовують працю фізосіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), у частині подання Звіту з ЄСВ за таких осіб, зобов’язані формувати та подавати його протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду (п. 1 розд. ІІІ Порядку № 435).

Звітним періодом є календарний місяць. Звіт з ЄСВ подається за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 435. Звітність формується та подається незалежно від того, чи нараховувався дохід найманим працівникам (застрахованим особам). 

Виправлення страхувальником помилок у Звіті з ЄСВ передбачено розділом V Порядку №435.

Згідно з п. 2 розділу V Порядку №435, у разі виявлення страхувальником у Звіті після закінчення звітного періоду помилки в реквізитах (крім сум), що стосується страхувальника або застрахованої особи, подаються скасовуючі документи, тобто страхувальник повинен сформувати та подати звіт за попередній період, який містить: перелік таблиць звіту, відповідну таблицю із зазначенням типу форми «скасовуюча» з відомостями, які були помилкові, на одну або декількох застрахованих осіб та відповідну таблицю із зазначенням типу форми «початкова» із зазначеними правильними відомостями на одну або декількох застрахованих осіб, при цьому таблиця 6 додатка 4 до Порядку №435 повинна містити дані за кожною застрахованою особою окремо.

Окрім того, Звіт з ЄСВ, сформований для виправлення помилок за попередні звітні періоди, не повинен містити таблиць 1 - 4 додатка 4 до цього Порядку. При цьому внесення змін до сум нарахованої заробітної плати або доходу та у зв’язку з цим до нарахованих сум ЄСВ за звітний місяць при формуванні і поданні скасовуючих документів не допускається.

Таким чином, виправлення помилок у таблиці 1 додатка 4 Звіту з ЄСВ щодо сум нарахованого ЄСВ можливе лише у разі їх виявлення до закінчення терміну подання такого Звіту. І це мають бути помилки саме щодо сум ЄСВ та доходу, на який цей ЄСВ нараховано. А ось у разі виявлення помилки у Звіті з ЄСВ до закінчення граничного строку подання діє інше правило: слід повторно сформувати Звіт у повному обсязі (п. 1 р. V Порядку №435).

Крім того, Порядком №435 не передбачено виправлення  багатьох помилок в таблиці 1 Звіту з ЄСВ, які можуть бути допущені при її складанні. Також не передбачено можливість подання самої таблиці 1 з виправленнями, бо вона не містить статусу «скасовуюча» або «додаткова». 

Таким чином, Звіт з ЄСВ, сформований для виправлення помилок за попередні звітні періоди, не повинен містити таблицю 1 додатка 4 до Звіту з ЄСВ. 

Підсумовуючи вищезазначене, зробимо висновок, що оскільки помилка допущена в минулому періоді, в частині розрахункового рахунку, та яку Порядком №435 не передбачено як помилку, оскільки не вбачає в собі помилку щодо сум нарахованого ЄСВ, тому і штрафи передбачені Законом про ЄСВ не застосовуватимуться.

Автор:

Щербина Світлана

Джерело

«Дебет-Кредит»