Федерация профсоюзов Одесской области


Призупинення дії трудового договору: новації законопроекту «Про працю» PDF Печать E-mail

21.02.2020

Продовжуємо аналізувати норми законопроекту «Про працю», який за планами Уряду має замінити КЗпП. Сьогодні ми поговоримо про випадки, коли працівник може не виконувати свої обов’язки. Роботодавців, звісно, цікавить, чи можна при цьому працівника не звільняти та не платити йому зарплати

Новою процедурою згідно з законопроектом №2708 є призупинення дії трудового договору.

Призупинення дії трудового договору в ч. 1 ст. 30 законопроекту визначено як це тимчасове звільнення роботодавця від обов'язку забезпечувати працівника роботою і тимчасове звільнення працівника від обов'язку виконувати роботу за укладеним трудовим договором.

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

На весь період призупинення дії трудового договору права і обов’язки сторін, крім зазначених, продовжують діяти, якщо інше не передбачено трудовим законодавством, колективним чи трудовим договором. При цьому заробітна плата працівнику зберігається повністю або частково, якщо це передбачено законом, колективним чи трудовим договором (ч. 3 ст. 30 законопроекту №2708).

Дія трудового договору призупиняється на строк виникнення обставин, передбачених ч. 2 ст. 30 законопроекту №2708. Розглянемо кожну з них.

Виконання працівником державних або громадських обов'язків

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 30 законопроекту №2708 дія трудового договору призупиняється на строк виконання працівником державних або громадських обов'язків.

На час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки мають здійснюватися у робочий час, працівникам нормами ч. 1 ст. 76 законопроекту №2708 гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Крім того, якщо згідно з законодавством на час виконання державних або громадських обов'язків працівник підлягає звільненню від основної роботи зі збереженням заробітної плати, то щорічна оплачувана відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена (п. 2 ч. 1 ст. 57 законопроекту №2708).

Застосування до працівника запобіжного заходу, що виключає можливість виконання ним роботи

На підставі п. 2 ч. 2 ст. 30 законопроекту №2708 дія трудового договору призупиняється на строк застосування до працівника запобіжного заходу, що виключає можливість виконання ним роботи.

У зв’язку з набранням законної сили рішенням суду, виконання якого виключає можливість продовження працівником роботи, трудовий договір підлягає припиненню (ч. 1 ст. 46 законопроекту №2708).

При цьому норми ч. 2 ст. 46 законопроекту №2708 зобов’язують роботодавця припинити трудовий договір за вказаних обставин у 3-денний строк з дня отримання копії відповідного судового рішення.

Відсторонення працівника від роботи

Підстави відсторонення працівника від роботи встановлюються законодавством та колективним договором (п. 2 ч. 2 ст. 30 законопроекту №2708).

Нагадаємо, що зараз випадки, коли працівника можна відсторонити від роботи, прописані в ст. 46 КЗпП. Але, як зазначає Держпраці, в законодавстві відсутнє чітке визначення поняття «відсторонення від роботи», що на практиці призводить до помилок в застосуванні даного положення законодавства.

Усе про зарплату і кадри
у вашій поштовій скриньці!

Нова тематична розсилка від редакції. Ви точно нічого не пропустите

Підписатись

Хочете подивитись, як це виглядає?

Законопроект теж це визначення не встановлює, а отже проблема залишатиметься. Хоча процедура відсторонення залишатиметься тією ж. Будуть скасовані лише встановлені державою випадки, коли цю процедуру можна буде застосувати.

Якщо законопроект стане законом, то випадки відсторонення за власною ініціативою роботодавці узгоджуватимуть у колективному договорі. Ще однією підставою для відсторонення буде, як і зараз, рішення суду, органів державного нагляду та контролю, та інших уповноважених органів.

Аналогічно вирішуватиметься й питання щодо оплати часу відсторонення. Це треба буде узгодити в колективному договорі або ж буде зазначено у рішенні уповноваженого органу.

Саме ж відсторонення треба буде оформити наказом керівника (з яким працівник має ознайомитись негайно під розпис). Якщо в наказі про відсторонення працівника від роботи не буде визначено строк відсторонення, про допуск його до роботи видається ще один наказ.

Відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 30 законопроекту №2708 дія трудового договору призупиняється на строк відсутності працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності.

Надалі на підставі ст. 39 законопроекту №2708 трудовий договір може бути розірвано з ініціативи роботодавця у зв’язку з відсутністю працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад 10 р. днів поспіль. Інформація про причини такої відсутності може бути направлена працівником в будь-який спосіб, визначений трудовим договором.

У цьому випадку трудовий договір може бути розірвано в односторонньому порядку шляхом надання працівнику в спосіб, визначений трудовим договором, або рекомендованим листом із повідомленням про вручення інформації про розірвання трудового договору у зв’язку з відсутністю працівника на роботі понад 10 р. днів поспіль.

Однак трудовий договір за цією підставою не може бути розірвано після появи працівника на роботі (ч. 3 ст. 39 законопроекту №2708).

Тому оформити звільнення та повідомити про це працівника роботодавець має на одинадцятий робочий день. У разі з’явлення працівника на 12 р.д. та пізніше роботодавець втрачає право на розірвання трудового договору на підставі такої причини.

Звісно, в цьому випадку працівнику не гарантується оплата часу відсутності (яку можна назвати по-простому «прогулом»). Якщо тільки працівник не наведе поважну причину, чому його не було на роботі.

Навчання працівника за направленням роботодавця

На строк навчання працівника за направленням роботодавця дія трудового договору призупиняється на підставі п. 5 ч. 2 ст. 30 законопроекту №2708.

Але ст. 58 законопроекту №2708 передбачені додаткові оплачувані відпустки у звʼязку з навчанням. І тут вже направлення роботодавця не потрібне.

Зверніть увагу! Додаткова оплачувана відпустка за рішенням роботодавця надається працівникам, які:

  • здобувають другу (наступну) вищу освіту (ч. 12);
  • здобувають післядипломну освіту шляхом спеціалізації, підвищення кваліфікації або стажування (ч. 13);
  • підтверджують професійну кваліфікацію за результатами неформального навчання – тривалістю 5 к. д. (ч. 15).

Тобто деякі навчальні відпустки надаватимуться обов’язково, а деякі треба буде просити роботодавця надати й оплатити. При цьому серед неоплачуваних відпусток (ст. 63 законопроекту) навчальних відпусток немає. Тож і це питання варто буде узгодити із роботодавцем у колективному або у трудовому договорі.

Вирішення трудового спору про припинення трудового договору у зв’язку з порушенням його умов

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 30 законопроекту №2708 дія трудового договору призупиняється на строк вирішення трудового спору про припинення трудового договору у зв’язку з порушенням його умов.

При цьому норми ч. 2 ст. 36 законопроекту №2708 зобов’язують роботодавця навести фактичні дані, що підтверджують порушення працівником умов трудового договору.

Але невідповідність працівника займаній посаді, виконуваній роботі не вважається порушенням працівником умов трудового договору (ч. 5 ст. 36 законопроекту №2708). Тобто у такому випадку працівника не можна відсторонити від роботи, навіть якщо виник трудовий спір з цього питання.

Однак трудовий договір може бути розірвано за ініціативи роботодавця у разі встановлення невідповідності працівника виконуваній роботі або займаній посаді протягом строку випробування, попередивши його про це за 3 дні, з обов’язковим зазначенням підстав невідповідності працівника письмово або визначеними у трудовому договорі засобами електронного зв’язку (ч. 3 ст. 27 та ч. 1 ст. 40 законопроекту №2708).

Докладніше про трудові спори за законопроектом «Про працю» читайте тут.

Призов на військову службу

Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 30 законопроекту №2708 дія трудового договору призупиняється на строк:

  • призову на строкову військову службу;
  • військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
  • військову службу за призовом під час мобілізації або прийняття на військову службу за контрактом під час дії особливого періоду.

Докладніше про мобілізованих працівників в світлі законопроекту «Про працю» див. тут.

Відсутність роботи за укладеним сезонним трудовим договором

Нормами п. 9 ч. 2 ст. 30 законопроекту №2708 передбачено призупинення дії трудового договору на строк відсутності роботи за укладеним сезонним трудовим договором.

Зверніть увагу! В цьому випадку обов’язково має бути наказ (розпорядження) керівника, яким дозволяється працівникам не виходити на роботу. І звісно ж, якщо в такому наказі не буде зазначено, до якої дати можна не виходити, про цю дату треба буде видати новий наказ. 

Наразі не зрозуміло, чи можна буде таким працівникам не оплачувати час відсутності на роботі через таку причину. Але не слід забувати про ст. 72 законопроекту, яка  вимагає оплати простою не з вини працівника. Про це ми писали тут.

Якщо працівник вирішить звільнити себе від роботи самостійно, це буде порушенням умов трудового договору. І час простою з вини працівника не оплачується.

До того ж у разі нез’явлення працівника на роботу понад два тижні поспіль, у т.ч. внаслідок тимчасової непрацездатності, сезонний трудовий договір може бути достроково розірваний за ініціативою роботодавця (п. 2 ч. 4 ст. 21 законопроекту №2708).

Попередження про звільнення за бажанням роботодавця працівника, якому на підставі медичного висновку робота протипоказана

Вказані обставини наведені в ч. 2 ст. 30 законопроекту №2708 під пунктом 10 та є підставою для призупинення дії трудового договору. На строк попередження за працівником зберігається заробітна плата.

Водночас норми ст. 29 законопроекту №2708 зобов’язують роботодавця надати працівнику легшу роботу або роботу з іншими умовами праці відповідно до медичного висновку.

Лише у разі відмови працівника від запропонованої іншої роботи або відсутності у роботодавця відповідної роботи трудовий договір припиняється на підставі ст. 35 законопроекту №2708. Вказане не поширюються на вагітних жінок.

Інші випадки

Також дія трудового договору призупиняється на строк:

  • законного страйку, якщо працівник бере участь у такому страйку, у порядку, передбаченому законом (п. 6 ст. 30 законопроекту №2708);

  • в інших випадках тимчасового звільнення працівника від виконання роботи (посадових обов’язків), передбачених законом або колективним, трудовим договором (п. 11 ст. 30 законопроекту №2708).

Автор:

Бондаренко Олена

Джерело

«Дебет-Кредит»