Федерация профсоюзов Одесской области


Відкриття та закриття рахунків спрощено PDF Печать E-mail

3 січня 2020 року набрали чинності дві постанови НБУ від 27.12.2019 р. — №162 та №163. Перша постанова передбачає зміну в порядку відкриття банками спецрахунків для здійснення процедур банкрутства для СГ та в порядку закриття рахунків для ФОПів. Друга стосується операцій за вкладними (депозитними) рахунками іноземних представництв.

Відкриття рахунку

Згідно з оновленою нормою пункту 38 розділу III Iнструкції №492, для відкриття поточного рахунку юридичній особі — резиденту, яка не має рахунку в цьому банку, достатньо лише надати заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 2). Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа.

Подавати копії установчих документів (статуту / засновницького договору / установчого акта/положення) не треба з 03.01.2020 р., адже цей абзац вилучено з пункту 38 розділу III Iнструкції №492.

Передача права розпоряджатися рахунками

Юридичні особи. Уточнено, що саме під час відкриття поточного рахунку юридична особа має подати або надіслати у паперовій/електронній формі (засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем):

— перелік осіб, які відповідно до установчих документів мають право розпоряджатися рахунком, а також і підписувати розрахункові документи (раніше про підписи не йшлося);

— документи, що підтверджують їхні повноваження.

Щодо подання такого переліку, то наразі Iнструкція №492 висуває вимоги до його оформлення. Так, перелік складається в довільній формі або у формі, визначеній банком у внутрішніх документах, та має містити такі обов'язкові реквізити: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) розпорядника рахунку та його власноручний підпис.

Кількість розпорядників рахунку в переліку не обмежується.

Перелік засвідчується підписом керівника (уповноваженої особи) / керівника організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований. Власноручний підпис розпорядника рахунку клієнта не зазначається в переліку, якщо розпорядження рахунком здійснюватиметься лише за допомогою систем дистанційного обслуговування.

ФОПи, самозайняті особи та фізособи. Тут істотних змін немає. Як і раніше, видаткові операції за рахунками таких осіб здійснюються за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, — іншими уповноваженими на це особами.

Полегшенням є те, що довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо її складають у банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.

Закриття рахунку ФОПа у разі припинення діяльності

Полегшення життя ФОПа у такому разі прописане в оновленому п. 4 п. 135 розділу ХIII Iнструкції №492. Тепер не потрібно обов'язково відвідувати банк, аби закрити підприємницький рахунок, якщо ФОП закрив свою діяльність.

Якщо з 03.01.2020 р. банк отримає інформацію від контролюючих органів про закриття ФОПа, перевіривши її в ЄДР через портал електронних сервісів, то банк:

— закриває поточний рахунок ФОПа без отримання будь-яких документів від клієнта, якщо на такому рахунку немає залишку коштів;

— якщо кошти на рахунку будуть, банк однаково його закриє. Але перед закриттям або перерахує їх на непідприємницький рахунок фізособи, відкритий у цьому самому банку, або ж спочатку відкриє фізособі такий рахунок, а потім перерахує на нього залишок коштів з підприємницького рахунку.

Підприємницький рахунок — не для приватних потреб!

НБУ забороняє використовувати підприємницькі рахунки фізичних осіб — підприємців для витрат на власні потреби фізичної особи. Знають про таку позицію НБУ й самі фахівці ДПС, про що повідомили на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Причиною такої заборони якраз і стало внесення Постановою №162 змін до Iнструкції №142.

Рахунки для санації/реструктуризації/погашення боргів

Нормою пункту 60 розділу IV Iнструкції №492 докладно визначено порядок відкриття банками спеціального рахунку для здійснення процедури санації боржника-юрособи та відкриття банками спеціального/окремого рахунку для здійснення арбітражним керуючим процедури реструктуризації боргів та погашення боргів боржника-фізособи та ФОПа. Цьому наразі присвячено п. 60 та 60-1 розділу IV Iнструкції №492.

Так, банк окремо відкриватиме спеціальний рахунок для здійснення керуючим санацією процедури санації боржника — юридичної особи та спеціальний/окремий рахунок для здійснення арбітражним керуючим процедури реструктуризації боргів та погашення боргів боржника — фізичної особи (фізичної особи — підприємця).

За поясненням, яке НБУ оприлюднив на своєму сайті від 02.01.2020 р., це було зроблено, аби, зокрема, забезпечити рівні права та можливості для захисту законних інтересів кредиторів під час процесу банкрутства та врегулювати відносини щодо відновлення платоспроможності фізичних осіб, які опинилися в скрутній фінансовій ситуації.

Операції за вкладними рахунками

З Iнструкції №492 вилучено норми, що стосуються операцій із вкладними (депозитними) рахунками:

— суб'єкта господарювання, юридичної особи — нерезидента (це норми пунктів 98 — 102);

— фізособи (це норми п. 110 — 114);

— представництва іноземного інвестора (це норма п. 118).

Ці норми регулювали операції щодо зарахування коштів на депозитний рахунок при його відкритті, операції із нарахування відсотків за депозитом, їх зарахування до тіла депозиту або на окремий рахунок, повернення вкладу, видаткові операції з депозитного рахунку.

Щодо операцій за вкладними (депозитними) рахунками іноземних представництв, то завдяки Постанові №163 вони трансформовані шляхом перенесення до п. 123 розділу X Положення №5.

Утім, такої трансформації не передбачено для інших осіб. А тому ми так розуміємо, що відтепер усі особливості щодо депозитних рахунків, які було вилучено з Iнструкції №492, для клієнтів визначатимуться в договорі з банком.

I це ще не все!

З 03.01.2020 р. юридична особа — нерезидент, представництво юридичної особи — нерезидента в Україні зобов'язані повідомляти банк про внесення змін до їхніх реєстраційних документів у порядку, визначеному договором банківського рахунку (новий п. 22 Iнструкції №492). Раніше такої вимоги Iнструкція №492 не містила.

А банк здійснює процедуру відкриття нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів у разі зміни за ініціативою банку всіх або окремих (одного або кількох) банківських реквізитів: найменування банку, коду банку, номера рахунку. Як бачимо, з цього переліку вилучено згадку про зміну валюти рахунку.

Нормативна база

  • Iнструкція №492 — Iнструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою НБУ від 12.11.2003 р. №492.
  • Положення №5 — Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затверджене постановою НБУ від 02.01.2019 р. №5.
  • Постанова №162 — Постанова НБУ від 27.12.2019 р. №162 «Про затвердження Змін до Iнструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків — резидентів і нерезидентів».
  • Постанова №163 — Постанова НБУ від 27.12.2019 р. №163 «Про внесення змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті»

Катерина КАЛАШЯН, «Дебет-Кредит»

«Дебет-Кредит»