Федерация профсоюзов Одесской области


Чи є масове переведення працівників на інше підприємство організованим набором працівників? PDF Печать E-mail

22.11.19

Що означає в КЗпП норма про укладення трудового договору у письмовій формі при організованому наборі працівників? Якщо на підприємстві масове переведення працівників на інше підприємство, чи є це організованим набором і чи потрібно обов’язково укладати письмові трудові договори?

На сьогодні про організований набір працівників йдеться в таких законодавчих актах:

  1. ст. 24 КЗпП;
  2. п. 6  Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про заходи для подальшого удосконалення організованого набору працівників і громадського призову молоді" (чинна)
  3. п. 1 постанови Кабінету Міністрів України "Про переселення сімей у сільську місцевість і організований набір робітників" (чинна).

Про вищезазначене йдеться у науково-практичному коментарі до КЗпП, а саме: письмова форма трудового договору обов'язкова при організованому наборі працівників. В Україні продовжує діяти постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про заходи для подальшого удосконалення організованого набору працівників і громадського призову молоді". Пункт 6 цієї постанови передбачає укладення договору органом у питаннях праці від імені підприємств і організацій трудових договорів з працівниками, "направленими на роботу в порядку організованого набору".

В цьому пункті зазначається:  «Організований набір робітників проводиться державними комітетами союзних республік з праці та їх органами на місцях у відповідності із завданнями, передбаченими п’ятирічними та річними державними планами економічного і соціального розвитку СССР, союзних та автономних республік, країв, областец, а громадський призов молоді провадиться комсомольськими організаціями у відповідності із завданнями ВЛКСМ.

Органи з праці від імені підприємств укладають з особами, яких направляють на роботу в порядку організованого набору, трудові договори на визначений строк».

В п. 1 постанови Кабінету Міністрів України "Про переселення сімей у сільську місцевість і організований набір працівників" зазначається: «Установити, що територіальний перерозподіл робочої сили у порядку переселення в сільську місцевість та організованого набору провадиться державною службою зайнятості відповідно до договорів з підприємствами, установами, організаціями, які мають потребу в працівниках, і здійснюється на добровільних засадах.

З переселенцями в місцях виходу сімей державна служба зайнятості від імені господарств вселення укладає договори, в яких визначаються умови переселення. В місцях організованого набору робітників державна служба зайнятості за дорученням підприємств, установ і організацій укладає з особами, які направляються на роботу, трудові договори на визначений строк».

Зазначимо, що досліджуючи це запитання, виявлено такий нюанс щодо норми про «організований набір працівників», у висновку на проект Закону України "Про внесення змін до статей 21 та 24 Кодексу законів про працю України щодо уточнення термінології" (№4026а від 15.07.2016 р.), зазначається, що  із частини 1 статті 24 КЗпП виключається пункт 1, в якому передбачено укладення трудового договору у письмовій формі у випадку проведення організованого набору працівників, але й до сьогодні цей висновок має статус «одержаний».

Тобто норму про організований набір працівників мали б виключити, як таку, яка не діє, оскільки зараз ніхто не займається організованими наборами працівників саме в такому розумінні, як про це йшлося в КЗпП та інших підзаконних актах.

Отже, переведення працівників з підприємства на інше підприємство не є організованим набором працівників, тож як саме укладати трудові договори, в письмовому вигляді чи усно, сторони (роботодавець та найманий працівник) мають дійти до згоди самостійно, керуючись ст. 24 КЗпП.

Автор:

Галина Казначей

Джерело

«Дебет-Кредит»