Федерация профсоюзов Одесской области

Пятница, 03 Марта 2017


Про розрахунок середньої зарплати PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: На пiдприємствi у травнi 2016 р. виплатили премiю за результатами роботи за 2015 р., у вереснi - за результатами роботи у першому кварталi 2016 р. До яких мiсяцiв та в якому розмiрi слiд включити в розрахунок середньої зарплати цi премiї, якщо працiвниковi надається вiдпустка (вiдрядження) у жовтнi 2016 р. (лютому 2017 p.)?

  Read More...


Коригування середньої зарплати PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Як проводити коригування середньої зарплати для розрахунку сум за час вiдпустки, якщо працiвник упродовж 12 мiсяцiв двiчi був переведений на вищеоплачувану посаду i в цей самий час проводилося пiдвищення всiх посадових окладiв?

  Read More...


Право на дострокову пенсiю PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Департамент пенсiйного забезпечення

 

ПИТАННЯ: У жовтнi 2016 р. мене звiльнили з роботи за скороченням. До пенсiї залишився рiк. Чи буде менi призначено дострокову пенсiю i чи буде враховано час перебування в центрi зайнятостi до страхового стажу?

  Read More...


Щодо показника середньої зарплати для призначення пенсiї PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Департамент пенсiйного забезпечення

 

ПИТАННЯ: Був визнаний iнвалiдом III групи вiд загального захворювання й одержував пенсiю до 30 жовтня 2016 р. Пiд час чергового огляду МСЕК не пiдтвердила iнвалiднiсть. У лютому 2017 р. виповнилося 50 рокiв i я маю право на пенсiю за вiком як учасник лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС (у 1986 р. працював у зонi вiдчуження 12 днiв). Який показник середньої зарплати буде застосовано пiд час призначення пенсiї зi зниженим пенсiйним вiком?

  Read More...


Податкова знижка для фiзичних осiб за 2016 рiк PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ КОМIТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ ПОЛIТИКИ

 

Розпочався новий рiк, i нашим читачам хочеться нагадати, що фiзичнi особи, якi в минулому роцi сплачували зi своєї заробiтної плати податок на доходи фiзичних осiб та здiйснювали деякi визначенi Податковим кодексом України (далi - Кодекс) витрати, у 2017 р. мають право повернути з бюджету певну суму сплаченого податку, що у нашi скрутнi часи зовсiм не буде зайвим.

  Read More...


Податок на доходи фiзичних осiб PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент доходiв i зборiв з фiзичних осiб

 

(Частина II. Частину I див. в консультацiї вiд 15.02.2017 р.)

Застосування податкової соцiальної пiльги
iншими категорiями платникiв податкiв

  Read More...


Реформи – спільна справа соціальних партнерів PDF  | Печать |  Написать письмо

2 березня у клубі Кабінету міністрів відбулось засідання колегії Міністерства соціальної політики України «Про реформування соціальної сфери у 2016 році та основні завдання Мінсоцполітики на 2017 рік», у якому взяв участь Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

  Read More...